Otrzymaliśmy wyniki Kangura Matematycznego 2018. Nasze uczennice pokazały się z bardzo dobrej strony. Oto wyniki:
Bardzo dobry wynik zdobyła Małgorzata Michalska (klasa 4) oraz Dobrawa Bukowska (klasa 5), które otarły się o tytuł laureata.
Wyróżnienia natomiast zdobyły: Maja Miłostan (klasa 2), Małgorzata Laskowska (klasa 4), Urszula Wawrzyniak (klasa 6), Jagoda Waśkiewicz (klasa 6) oraz Konstancja Napieraj (klasa 7).
Wszystkim uczennicom biorącym udział w konkursie serdecznie gratulujemy!