Twoje dzieci będą zmieniać świat. Tak! NA świecie działa ponad 500 placówek opartych o model sternika, w Polsce już ponad 40. Sukces życiowy i szczęście osobiste naszych absolwentów pozwalają nam z nadzieją patrzeć w przyszłość. Naszym absolwentom udaj się skutecznie czynić świat lepszym. Zapraszamy na konferencję prezentującą unikalne metody i doświadczenia naszych przyjaciół z Waszyngtonu, Bostonu i Mediolanu. Powiemy m.in. o Jakość edukacji jako efekt synergii rodzina szkoła.
System mentoringu i tutoringu rodzinnego i jego etapowanie w zależności od wieku dzieci. Wychowanie do wolności, rozwój całej osoby poprzez podejmowanie swobodnych wyborów życiowych.
Edukacja mająca na celu rozwój młodych mężczyzn i kobiet, którzy są przygotowani i zainspirowani do zmiany świata. Są świadomi wyzwań, nie boją się i widzą, a co w świecie piękne.
Zgłoś swój udział: https://tiny.pl/95d82