Przekazujemy trochę tęczy, w ten pochmurny dzień 🙂

Oto, jak klasa VII po raz pierwszy mierzy się z tajemnicami chemii. Takie atrakcje, we wtorki, z panią Kasią Karaś, naszą chemiczką.