HORYZONTY Szkoła Podstawowa Fundacji STERNIK - Poznań
ul. Szczepankowo 131, 61-306 Poznań
tel: 61 875 00 18; 515 043 562
szkola.horyzonty@sternikpoznan.pl