Szanowni Państwo, jest nam niezmiernie miło, że rozważacie Państwo ofertę edukacyjną Fundacji STERNIK-Poznań.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z założeniami misji i wizji naszej Szkoły.

Etapy rekrutacji

Przebieg rekrutacji.

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie Dziecka.
 2. Umówienie terminu spotkania rekrutacyjnego.
 3. Spotkanie Rodziców i Kandydata z komisją rekrutacyjną.
 4. Podpisanie umowy o naukę.

Opłaty

Obowiązujące w bieżącym roku szkolnym tj. 2023/2024

Klasa startowa („zerówka”) i Szkoła Podstawowa (1-8):

 • miesięczne czesne wynosi 1140 zł

* czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku

Obowiązujące w następnym roku szkolnym tj. 2024/2025

Klasa startowa („zerówka”) i Szkoła Podstawowa (1-8):

 • miesięczne czesne wynosi 1140 zł

* czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku

Wpisowe

Obowiązujące w bieżącym roku szkolnym tj.2023/2024

 • wpisowe do klasy startowej („zerówki”) wynosi 2280 zł
 • wpisowe do Szkoły Podstawowej wynosi 2280 zł lub 1140 zł *

* dotyczy Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Fundacji STERNIK-Poznań

Obowiązujące w następnym roku szkolnym tj. 2024/2025

 • wpisowe do klasy startowej („zerówki”) wynosi 2280 zł
 • wpisowe do Szkoły Podstawowej wynosi 2280 zł lub 1140 zł *

* dotyczy Dzieci, które uczęszczały do Przedszkola Fundacji STERNIK-Poznań

Zniżki

 • za 1-sze dziecko w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 2-gie dziecko  w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 100% nominalnej stawki czesnego
 • za 3-cie dziecko  w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 33% nominalnej stawki czesnego
 • za 4-te dziecko w placówkach STERNIKA Rodzice pokrywają 25% nominalnej stawki czesnego
 • za 5-te i każde kolejne dziecko w placówkach STERNIKA Rodzice nie płacą czesnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skorzystania z ulgi nadzwyczajnej w opłacie z tytułu czesnego i wpisowego.

Wniosek można kierować na adres ulgi@sternikpoznan.pl

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod adresem mailowym:

rekrutacja@sternikpoznan.pl lub telefonicznie: +48 506 611 224

 • Termin zapisów do 1 klasy Szkoły Podstawowej, na rok szkolny 2024/2025, mija 31 stycznia 2024 r. Po tym terminie, zapisy przyjmowane są na listę rezerwową lub uzupełniającą.
 • Nabór do pozostałych klas, w tym klasy startowej („0”) odbywa się w trybie rekrutacji ciągłej – uzupełniającej, o ile są wolne miejsca w placówce.
 • Jeden wniosek rekrutacyjny dotyczy jednego dziecka.