Co nas wyróżnia

Szkoła dla dziewcząt

Prowadzimy osobne szkoły dla dziewcząt i chłopców.

Wartości

Ważną cechą szkoły jest jej chrześcijańska tożsamość.

Rodzina

Uznajemy w rodzicach pierwszych wychowawców ich dzieci.

Tutoring

Wsparcie dziecka w osiągnięciu maksimum jego możliwości.

Nasze osiągnięcia

Bardzo dobre wyniki edukacyjne oraz kształtowanie charakteru.

Edukacja personalistyczna

Traktujemy każdego ucznia jako osobę
z poszanowaniem jej wolności i godności.