Szkoła „Horyzonty” jest niepubliczną szkołą podstawową dla dziewcząt (docelowo planowane jest kształcenie uwzględniające gimnazjum i  liceum), prowadzoną przez Fundację Sternik Poznań.

szkola2015

 

Szkoła „Horyzonty”, założona przez Rodziców, wspiera ich, jako pierwszoplanowych wychowawców, w intelektualnym, moralnym i fizycznym kształceniu swoich córek. W staraniu o to, by być przedłużeniem domu rodzinnego oferuje edukację spersonalizowaną, całościową i spójną, opartą na poszanowaniu wolności i odpowiedzialności osobistej oraz na chrześcijańskiej wizji osoby ludzkiej.

plastyka

Cechą charakterystyczną szkoły „Horyzonty” jest formacja w cnotach ludzkich, rozwijająca szacunek dla drugiego człowieka, chęć służenia Bogu i ludziom, kształtująca optymistyczne podejście do wyzwań życia codziennego. Programy dydaktyczne są realizowane w kontekście radosnej pracy na sobą, aby będąc lepszą, lepiej móc służyć innym.

DSC 0401

Szkoła korzysta z bogatego doświadczenia Stowarzyszenia STERNIK, które prowadzi w Polsce przedszkola i szkoły oparte na praktyce edukacji spersonalizowanej. Jednocześnie „Horyzonty” należą do szerokiego nurtu ponad 500 szkół z całego świata, które model edukacji spersonalizowanej z powodzeniem adaptują do różnych kultur i zwyczajów.

 

Pobierz ulotkę:

201304 UlotkaSzkola