W środę 23 listopada pani Marta Łochwinowicz, wychowawczyni klasy pierwszej zdała egzamin i uzyskała stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin odbył się w naszej szkole, a w komisji oceniającej zasiedli: przedstawicielka Kuratorium Oświaty w Poznaniu, dwie panie ekspertki edukacji wczesnoszkolnej, pan Norbert Napieraj, prezes Fundacji Sternik – Poznań i pani Magdalena Zgórska – Bartkowiak, dyrektor SP Horyzonty.
Pani Marcie serdecznie gratulujemy i razem wp_20161124_10_42_55_proz Nią cieszymy się tym sukcesem.