Co roku, jest w kalendarzu dzień, który jest poświęcony liczbie PI 🙂 Dziewczęta z klasy V i VI miały za zadanie – przedstawić ją w sposób graficzny. Forma była dowolna. Zobaczcie sami 🙂