10 października, świętujemy w Polsce Dzień Drzewa. Ta inicjatywa ma na celu zwiększenie świadomości ludzi na temat tego, jak istotną rolę pełnią drzewa dla funkcjonowania naszej planety i nas samych. W nawiązaniu do święta uczennice klasy V przygotowały dla swoich koleżanek informacyjną gazetkę dotyczącą m. in. dlaczego warto sadzić drzewa, co jest dla nich zagrożeniem oraz jaką funkcję one pełnią w środowisku. Uczennice przeprowadziły także, zajęcia plastyczne dla klas 0-III pt. ,,Moje jesienne drzewo”, gdzie młodsze koleżanki mogły wykazać się kreatywnością i pomysłowością podczas wykonywania pracy. Dla koleżanek z klasy IV-VIII został przeprowadzony kahoota  pt. ,,Drzewa są potrzebne”, podczas którego uczennice mogły sprawdzić swoją wiedzę z botaniki, języka polskiego czy angielskiego w nawiązaniu do święta. Chętne uczennice z klas I-III wzięły udział w konkursie na ,,Nakrycie głowy” w temacie święta, gdzie mogły zaprezentować się podczas info-wtorku przed całą społecznością szkolną. Klasy IV-VIII mogły wziąć udział w konkursie na Drzewo 3D. Komisje konkursowe oceniły obydwa konkursy, a ich wyniki uczennice poznają 12 października. Drobne upominki zostaną wręczone podczas listopadowego info-wtorku.  Uczennicom z klasy V dziękujemy za przygotowanie dzisiejszych atrakcji i ich zaangażowanie.