DOM 

Karol Józef Wojtyła (Jan Paweł II) urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako syn Karola Wojtyły i jego żony Emilii z Kaczorowskich. Atmosfera panująca w domu rodzinnym, jego otoczenie, dzieciństwo i bliskie osoby silnie wpłynęły na rozwój duchowy i intelektualny przyszłego Papieża. Zapraszamy na stronę https://domjp2.pl/jan-pawel-ii/dziecinstwo-jana-pawla-ii/ aby dowiedzieć się więcej o Mamie papieża – Emilii, Tacie – Karolu, który był wzorem do naśladowania dla swojego najmłodszego syna, Brata – Edmunda, który zmarł, gdy Karol miał zaledwie 12 lat.

Tutaj możemy nieco „pochodzić” po domu rodziny Wojtyłów.

https://domjp2.pl/zyciorys-karola-wojtyly/

 

 

 

MAMA EMILIA

O Emilii Wojtyłowej nie wiemy zbyt wiele. Oglądając poniższe wpisy, możemy dowiedzieć się nieco o tej niesamowitej kobiecie.

https://domjp2.pl/eksponat-tygodnia/torebka-emilii-wojtylowej/ 

https://domjp2.pl/eksponat-tygodnia/medalion-emilii-wojtylowej/ 

http://franciszkanska3.pl/wszystkie-galerie/fotografierodzinne 

Fotografia Emilii Wojtyły

KOŚCIÓŁ 

Przyszły papież mieszkał przy Starym Rynku, przy ulicy Kościelnej, co w praktyce oznaczało, że do kościoła miał bardzo blisko. Z okien swojego pokoju widział ścianę z napisem

„Czas ucieka, wieczność czeka.”

Możemy zwiedzić dzisiaj wirtualnie ten kościół, zobaczyć chrzcielnicę, przy której został ochrzczony Karol Wojtyła, miejsce w prezbiterium, gdzie służył jako ministrant. Na sklepieniu kościoła wymalowane są natomiast postacie, które kanonizował Jan Paweł II. Może młodsze dziewczynki policzą, ile jest tych postaci? A może zwiedzając uda nam się znaleźć chrzcielnicę? Albo odnaleźć kaplica papieska z relikwiami św. Jana Pawła II?   https://wirtualnezwiedzanie.wadowicejp2.pl/

Powodzenia! 🙂

 

 

JAKIE MIEJSCA JESZCZE WARTO ODWIEDZIĆ?

Dawna mleczarnia Banasiów 

Przed wojną na parterze  tego budynku mieściła się tutaj mleczarnia prowadzona przez Alojzego i Marię Banasiów, która była również siedzibą klubu piłkarskiego „Polonia”. Jan, syn właścicieli, uczęszczał do szkoły z Karolem Wojtyłą, Papieżem Janem Pawłem II. Właśnie w tej mleczarni młody Karol wraz ze swym ojcem Karolem seniorem stołowali się po śmierci Emilii Wojtyłowej. Na piętrze mieszkał Słowak z Lewoczy –  Alojzy Machej, sierżant 12 pułku piechoty oraz uczestnik walk we wrześniu 1939 roku w Brygadzie Strzelców Karpackich. W 1946 roku na parterze ulokowano pierwszą siedzibę szkoły handlowej.

Dom Katolicki

1 września 1935 r. aktu poświęcenia dokonał metropolita krakowski ks. arcybiskup książę Adam Stefan Sapieha. W uroczystości brało udział miejscowe duchowieństwo z ks. Leonardem Prochownikiem na czele, bractwa i stowarzyszenia katolickie oraz licznie zebrani wadowiczanie.

Dom Katolicki stał się szybko nowym ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Jego gospodarze wraz z rozwijającym się miejscowym środowiskiem artystycznym wykorzystali możliwości sceniczne. Począwszy od 1936 r. wystawiano tutaj sztuki teatralne pod kierownictwem nauczyciela gimnazjalnego ks. infułata dra Edwarda Zachera. W tym okresie Karol Wojtyła zadebiutował jako współreżyser przedstawienia Nie-Boskiej Komedii w której grał jedną z głównych ról  – Hrabiego Henryka.

W 1937 r. pod kierownictwem wadowickiego wikarego i katechety ks. Władysława Świżka młodzież wystawiała kilkukrotnie Misterium Męki Pańskiej, które odbiło się szerokim echem w mieście. W Wadowicach było w tym okresie kilka grup scenicznych, a ich opiekunowie współpracowali ze sobą. Podczas organizacji przedstawienia Apokalipsy św. Jana, w której Karol Wojtyła odgrywał rolę św. Jana, ks. Zacher wypożyczył od o. Bogusława Woźnickiego kilka rekwizytów. Wysłał on Lolka, aby przyniósł na scenę wspaniały fotel używany od wielkiego święta przez celebransa w klasztornym kościele. Pech chciał, że Karola niosącego fotel na głowie zauważył ówczesny przeor oo. Karmelitów Bosych o. Gabriel Klimowski. Myśląc, iż jest świadkiem kradzieży cennego przedmiotu pobiegł za domniemanym złodziejem wołając: „Brzydaku, skąd wziąłeś!…” Na szczęście wkrótce wyjaśniła się niemiła sytuacja, a przedstawienie doszło do skutku.

W dwudziestoleciu międzywojennym przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej działała też drużyna piłki nożnej, powstała z byłych zawodników „Sokoła” i „Strzelca”.

Do dziś Dom Katolicki służy organizacjom katolickim, a w latach 2009 – 2013 mieściła się w nim na czas remontu domu rodzinnego Jana Pawła II, wystawa – „Skarb mojego życia”, z repliką mieszkania Karola Wojtyły.

Dawna szkoła powszechna

Pierwszy, drewniany budynek miejskiego ratusza znajdował się w centrum rynku. Obecny, murowany gmach Magistratu wzniesiono w 1846 r. Od tego czasu był on siedzibą władz miejskich. Od 1875 r. część pomieszczeń Magistratu zajmowała szkoła obwodowa. Później w okresie międzywojennym 4-letnia Szkoła Powszechna Męska.  W latach 1926 – 1930 uczniem tej szkoły był Karol Wojtyła.

Gimnazjum i liceum

W latach 1930-38 uczniem tego gimnazjum był Karol Wojtyła. Już w II klasie został wybrany sołtysem klasowym. Wstąpił do sodalicji mariańskiej, której był prezesem przez dwa lata. Był wyjątkowym uczniem. Przez osiem lat uzyskał prawie same oceny bardzo dobre, cztery oceny dobre, w dwóch wypadkach dopisano do ocen bardzo dobrych – “ze szczególnym zamiłowaniem”.

Dawny budynek gimnazjum jest obecnie siedzibą Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity.

Tutaj warto obejrzeć wspomnienie kolegów młodego Lolka https://www.youtube.com/watch?v=JVkezL6Qc90&feature=emb_logo

Dawna Cukiernia Karola Hagenhubera

Na początku XX w. dom zakupił Józef Lisko – protoplasta słynnej wadowickiej rodziny cukierników. Na rogu Rynku, pod podcieniem znajdowało się wejście do cukierni. Z czasem zyskała ona wytworną, elegancką wadowicką klientelę: oficerów 12. Pułku Piechoty, nauczycieli, urzędników.

Po śmierci Józefa Lisko, jego żona Władysława w 1936 r. wynajęła lokal wiedeńskiemu cukiernikowi przybyłemu do Wadowic z Brzeska – Karolowi Hagenhuberowi. Przywiózł on ze sobą recepturę produkcji kremówek zaczerpniętą od najlepszych mistrzów cukierniczych z Wiednia.

Kremówka – nowy przysmak mistrza Hagenhubera – szybko zyskał uznanie miejscowych smakoszy.

Od 1937 r. roku wśród absolwentów wadowickiego gimnazjum zapanowała nowa moda. Po szczęśliwie zdanej maturze chodzili uczcić to wydarzenie w pobliskiej cukierni. Podobnie maturzyści z papieskiego rocznika wybrali się na kremówki. W kawiarni padł zakład, kto zje więcej kremówek. Zaciętą rywalizację do której doszło zapamiętał młody Karol, a jej echa wróciły we wspomnieniach Ojca Świętego Jana Pawła II na wadowickim rynku 16 czerwca 1999 r.

A tutaj podajemy przepis na te słynne kremówki, autorstwa s. Anastazji

https://stylowi.pl/28135526

Klasztor oo. Karmelitów Bosych w Wadowicach

„Jak za lat młodzieńczych, chłopięcych wędruję w duchu do tego miejsca szczególnego kultu Matki Bożej Szkaplerznej, które wywierało tak wielki wpływ na duchowość Ziemi Wadowickiej.

                                                                                        Jan Paweł II  Wadowice,16.06.1999 r.

Kościół p.w. św. Józefa jest budowlą neoromańską, trzynawową. Ołtarze, ambonę i stacje drogi krzyżowej wykonano w Tyrolu. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Józefa. W 2004 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ofiarował św. Józefowi pierścień wraz z bullą podnoszącą kościół do rangi sanktuarium.

W ołtarzu Matki Bożej Szkaplerznej postawiono popiersie bł. Alfonsa Marii Mazurka wraz z jego relikwiami. Przed tym ołtarzem mały Karol Wojtyła otrzymał swój pierwszy szkaplerz. Obecnie papieski szkaplerz umieszczono w złotej rozecie na ścianie obok. W prawej nawie znajduje się ołtarz poświęcony św. Rafałowi Kalinowskiemu oraz Praskiemu Dzieciątku Jezus.

Przy klasztorze działało niższe seminarium duchowne i prywatne gimnazjum zatrudniające wielu znanych nauczycieli. Prefektem seminarium w latach 1920-30 był bł. Alfons Maria Mazurek późniejszy przeor  klasztoru w Czernej zamordowany przez Niemców w 1944 r.

Był taki czas w życiu młodego Karola Wojtyły, że chciał wstąpić do zakonu karmelitańskiego….ale, odradził mu to kardynał Sapieha, uważając, że na czas wojny potrzebni są kapłani diecezjalni, aby mogli posługiwać w parafiach.

Koszary 12 pułku piechoty Ziemi Wadowickiej

Przed wojną była tutaj również znakomita orkiestra 12  Pułku Piechoty, o czym młodsze pokolenie na pewno nie wie. Ale my starsi wiemy: Pułk Ziemi Wadowickiej. Jan Paweł II, 1979

W 1918 r., po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, przemianowano nazwę pułku na 12 pp. Ziemi Wadowickiej. Żołnierze pułku wsławili się w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1921 biorąc udział w licznych bitwach. W 1939 r. oddziały 12 pp. czynnie brały udział w wojnie obronnej.

W latach 1900 – 1928 w pułku służył ojciec Papieża Karol Wojtyła senior. Wraz z pułkiem przeszedł on szlak bojowy podczas I Wojny Światowej. Młody Karol wielokrotnie brał udział w uroczystościach patriotycznych, na których grała znakomita orkiestra 12 Pułku Piechoty.

Dom Kultury – dawny gmach towarzystwa gimnastycznego „Sokół”

Z gimnazjum chodziło się do “Sokoła” na gimnastykę. Chodziło się także do “Sokoła” na przedstawienia. Wspominam moich kolegów i koleżanki z Wadowic Halinę Królikiewiczówną-Kwiatkowską.(…) Wiele wspomnień.” Jan Paweł II, 1999

Był to piętrowy budynek przykryty dwuspadowym dachem z bogato zdobionymi ścianami szczytowymi. Do wnętrza prowadziły – zachowane do dzisiaj – półkolisto wykończone trzy pary drzwi. Wnętrze kryło salę ćwiczeń i salę teatralną oraz liczne pomieszczenia klubowe.

W okresie międzywojennym wadowicka młodzież licznie uczestniczyła w zajęciach sportowych. W budynku „Sokoła” organizowano uroczystości patriotyczne. Na deskach tutejszej sceny były wystawiane sztuki greckich klasyków. Karol Wojtyła brał udział w zajęciach sportowych oraz kulturalnych. W cytowanym na wadowickim rynku przedstawieniu Antygony, Papież miał podwójną rolę aktora i współreżysera.

A jako podsumowanie – zapraszamy do wspomnień papieża z Wadowic, gdy był tutaj w 1999 roku. https://www.youtube.com/watch?v=r1-9yUI6Uho

 

 

 

 

 

 

 

Jutro udamy się do Krakowa, a w czwartek – do Kalwarii Zebrzydowskiej 🙂

 

*** Ten wpis mógł powstać dzięki kopalni wiedzy, jaką są strony poświęcone papieżowi w Wadowicach:

www.it.wadowice.pl

https://wirtualnezwiedzanie.wadowicejp2.pl/

domjp2.pl

Warto również zajrzeć na stronę https://tusiezaczelo.wkraj.pl/html5/index.php?id=72106#