W piątki, klasa startowa, czynnie uczestniczy w drodze krzyżowej. Razem z panią Bożeną przygotowały poszczególne stacje i ułożyły je w formę krzyża.