W modelu edukacyjnym Sternika prowadzimy osobne szkoły dla dziewcząt i chłopców.

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, polega nie tylko na kształceniu w odrębnych szkołach , ale przede wszystkim na zróżnicowaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego wśród dziewcząt i chłopców przy jednoczesnym zachowaniu tych samych celów kształcenia i tej samej podstawy programowej zatwierdzonej prze MEN.

Taki podział:

  •  ułatwia lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze
  •  sprzyja przełamywaniu niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i mężczyzn
  • pomaga rozwijaniu cech specyficznych dla danej płci i łatwiejszemu osiąganiu dojrzałości kobiecej, szczególnie w okresie dojrzewania.

Wiemy, że tempo rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego u dziewcząt i chłopców jest inny. Stąd dzieci różnych płci w tym samym wieku znajdują się na różnych etapach rozwoju, mają różne zainteresowania, sposób pracy. W edukacji zróżnicowanej wychodzi się naprzeciw tym zróżnicowanym potrzebom i dzięki temu uzyskuje się ponadprzeciętne efekty edukacyjne.