Od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy w naszej szkole zajęcia (realizowane na lekcjach historii) związane z ogólnopolską akcją BohaterON. Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku.

DLACZEGO BOHATERON?
Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON”, zapożyczone z popularnego przymiotnika „on-off”, dosłownie włącza historię bohatera – film lub prezentację. Nazwa projektu ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej wydarzeń realizowanych w celu promocji dziejów naszego narodu oraz historii ludzi żyjących w czasach drugiej wojny światowej i wykazujących się patriotyczną postawą – osób, które nie chciały zostać bohaterami i wcale się za nich nie uważają, ale narażając swoje zdrowie za walkę o ojczyznę, stały się wzorami do naśladowania.

Na czym polega praca w szkole z projektem?
Korzystając z materiałów edukacyjnych przesłanych przez fundację, zostaną przeprowadzone lekcje na temat historii Polski XX wieku zakończone akcją stworzenia pamiątkowego albumu z życzeniami dla Powstańców.
Koordynatorem projektu w szkole jest pani Magdalena Zgórska – Bartkowiak, nauczycielka historii. Zostanie on przeprowadzony w klasach V-VIII.

Gotowe prace zostaną przesłane na adres fundacji, natomiast szkoła otrzyma pamiątkowy dyplom za udział w projekcie.

Więcej informacji na stronie projektu www.bohateron.pl