W czasie wykładu zapewniona jest opieka dla dzieci!