Nowy rok szkolny rozpocznie się już niedługo. Podajemy zatem kilka informacji odnośnie organizacji 2 września w naszej szkole.

Świetlica działa w tym dniu bez zmian (poranna od 7:15, popołudniowa do 17:00).

Plan dnia będzie wyglądał następująco:

8.15 – 8.30 – spotkanie z wychowawcą w klasie

8.30 – 9.00 – apel na boisku szkolnym (parking)

9.00 – 14.00 – zajęcia integracyjne.

Obiad dziewczynki zjedzą po powrocie (około 13:30 – 14:00)