Program na miesiąc

W tym roku realizujemy program wychowawczy w oparciu o materiały z Leader 100. Dla wszystkich kompetencją miesiąca września jest PORZĄDEK.

Odpowiednio do wieku uczennic kształtujemy nawyk:

Klasy 1-2: Odkładam rzeczy na swoje miejsce.

Klasa 3: Dbam o przybory szkolne i miejsce pracy.

Klasy 5-6: Utrzymuję porządek wokół siebie.

Klasy 7-8: Mam plan dnia i stosuję się do niego.

 

Kompetencją stałą, nad którą pracujemy cały rok jest NAUKA.

Odpowiednio do poziomu, uczennice kształtują nawyk:

Klasy 1 i 2: Najpierw robię to, co do mnie należy, a potem się bawię.

Klasa 3: Starannie wykonuję i kończę zadania.

Klasy 5-6: Owocnie korzystam z lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Klasy 7-8:  Dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie.

 

Te informacje oraz materiały do pracy zamieszczone są na stronie https://www.leader100.pl/

Ponadto w ramach zgłębiania wiedzy i pobożności,  będziemy realizować szkolny projekt: „Dekalog na drodze do szczęścia”. W każdym miesiącu zastanowimy się nad znaczeniem jednego przykazania.

We wrześniu zgłębiamy pierwsze: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”, a jako nawyk pobożności: modlitwa w intencji osób ze szkoły.

Uczennice z klasy startowej realizują program wychowawczy w oparciu o materiały zapisane w agendach.