Program na miesiąc

W tym roku realizujemy program wychowawczy w oparciu o materiały z Leader 100. Dla wszystkich kompetencją miesiąca czerwca jest KOMUNIKACJA.

Klasy 1-2: Jestem miła w rozmowie z innymi.

Klasa 3: Używam zwrotów grzecznościowych: dziękuje, proszę, przepraszam.

Klasy 5-6: Stosuję się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi.

Klasy 7-8: Piszę i redaguję poprawnie.

Kompetencją stałą, nad którą pracujemy cały rok jest NAUKA.

Odpowiednio do poziomu, uczennice kształtują nawyk:

Klasy 1 i 2: Najpierw robię to, co do mnie należy, a potem się bawię.

Klasa 3: Starannie wykonuję i kończę zadania.

Klasy 5-6: Owocnie korzystam z lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

Klasy 7-8: Dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie.

Te informacje oraz materiały do pracy zamieszczone są na stronie https://www.leader100.pl

Uczennice z klasy startowej realizują program wychowawczy w oparciu o materiały zapisane w agendach:

Cnota: Delikatność.

Nawyk pobożności: Szacunek wobec rzeczy świętych.

W czerwcu zgłębiamy dziesiąte przykazanie Ani żadnej rzeczy, która jego jest w ramach projektu Dekalog na drodze do szczęścia.