Profil absolwentki

Zgodnie z wizją Szkoły Horyzonty, absolwentka naszej Szkoły to: kobieta z klasą, cechująca się dobrym wychowaniem i mocna edukacyjnie. Osoba starająca się o harmonijny rozwój intelektualny, fizyczny, społeczno-emocjonalny i duchowy. Absolwentka Szkoły Horyzonty śmiało podejmie różnorakie wyzwania na polach naukowych, zawodowych czy rodzinnych. W swoim otoczeniu będzie liderem, będzie niosła zachętę i radość innym. Mimo trudności będzie umiała dokonywać odpowiedzialnych wyborów, w poczuciu wolności i dbając o relacje ludzkie, oparte na przyjaźni.