Nauka

Szkoła Podstawowa „HORYZONTY” jest pierwszą w Poznaniu szkołą dla dziewcząt, powstałą w oparciu o doświadczenia szkół i przedszkoli partnerskich Stowarzyszenia STERNIK.

Rozkład zajęć

Obowiązkowe zajęcia szkolne odbywają się od g. 8:15 do 15:15. W tym czasie mają miejsce: lekcje (zgodnie z podstawą programową i poszerzoną siatką godzin), długa przerwa obiadowa i podwórkowa, możliwość pracy własnej uczennic (z pomocą nauczyciela) oraz kółka zainteresowań. Świetlica szkolna dostępna jest przed lekcjami od godziny 7.15 oraz po zajęciach do godz. 17:00.

Kółka zainteresowań w roku szkolnym 2016/2017

  • Kółko teatralne
  • Chór szkolny
  • Kółko literackie – gazetka szkolna
  • Kółko biegowo – olimpijskie
  • Kółko „igła z nitką”
  • Kółko matematyczne
  • Kółko gotowania
  • Kółko czytelnicze
  • Kółko języka hiszpańskiego
  • Rękodzieło

Języki obce

Nauka języków obcych jest istotnym filarem „Horyzontów”. Szkoła prowadzi współpracę międzynarodową ze szkołami o podobnym profilu z Hiszpanii i innych krajów.

Od roku szkolnego 2016/17 wszystkie klasy mają tygodniowo 5 lekcji języka angielskiego oraz 2 lekcje języka hiszpańskiego od klas 4-6. W klasach 2-3 język hiszpański może być wybrany przez uczennicę jako kółko zainteresowań. W klasach starszych język hiszpański jest drugim językiem obcym.

Język angielski nauczany jest w nowoczesnych formach. Dla lepszego rozwoju uczennic lekcje są urozmaicane i prowadzone przez kilku nauczycieli. Stosowane są różnorodne programy wspomagające komunikację w języku angielskim, zniesienie zahamowań językowych u dzieci a także nauczanie języka angielskiego w szerszym kontekście kulturowo-obyczajowym krajów anglojęzycznych. Pośród szerokiej gamy metod i technik w naszej pracy stosujemy min. metodę interdyscyplinarną CLIL, cooperative learning, projekty językowo-plastyczne oraz Jolly Phonics czyli zabawy językowe z fonetyką. Wspólnie czytamy współczesną literaturę anglojęzyczną dla dzieci (storytelling) oraz zachęcamy nasze dziewczęta do samodzielnej lektury anglojęzycznych czytanek. W ramach zajęć dodatkowych proponujemy również English Drama Club czyli kółko teatralne w języku angielskim.

Uprawnienia

Jesteśmy niepubliczną szkołą podstawową o uprawnieniach szkoły publicznej.