Rekrutacja

Złożenie wniosku do Szkoły HORYZONTY

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i przesłanie go na adres: szkola.horyzonty@sternikpoznan.pl

Wniosek można również wydrukować i wysłać w formie papierowej na adres Fundacji.

Wniosek dotyczy jednego dziecka, więc jeśli zamierzają Państwo zgłosić rodzeństwo jednocześnie lub posłać kolejne dziecko, należy wypełnić dokument dla każdego z nich osobno. Wniosek ma charakter informacyjny, nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążący.

 

Rozmowa z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły HORYZONTY

Po otrzymaniu wniosku/wniosków kontaktujemy się z Państwem i umawiamy termin spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły HORYZONTY . Podczas spotkania mają Państwo okazję zapoznać się z modelem funkcjonowania szkoły i zadać pytania. W spotkaniu powinni wziąć udział oboje Rodzice.

W przypadku rekrutacji do klas IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatką.

 

Rozmowa z Dyrektorem Finansowym Fundacji i podpisanie umowy o naukę

Po wizycie w Szkole umawiają się Państwo na rozmowę z Dyrektorem Finansowym (fundacja@sternikpoznan.pl), aby omówić model finansowania edukacji  dziecka/dzieci.  Umowa finansowa, podpisywana w wyniku tego spotkania, jest załącznikiem do umowy o naukę.

Ostatnim etapem przyjęcia dziecka do Szkoły Horyzonty Fundacji STERNIK – Poznań jest podpisanie umowy o naukę. Umowę podpisują Państwo z Dyrekcją.

 

Wpisowe (zasady obowiązują od kwietnia 2015r.)

Każde nowe dziecko w STERNIKu – dwukrotność czesnego (odpowiednio przedszkolnego lub szkolnego).

Przejście dziecka z przedszkola do szkoły – jednokrotność czesnego w szkole.

Przy trzecim, czwartym i kolejnym dziecku w STERNIKu możliwa jest ulga zwyczajna. Zasady udzielania ulgi zwyczajnej w przypadku wpisowego są identyczne, jak w przypadku czesnego.

 

Czesne

Czesne jest rozłożone na 12 rat miesięcznych płatnych od września do sierpnia.

Wysokość miesięcznej raty czesnego w roku szkolnym 2019/2020 będzie wynosiło:

  • Przedszkole „Horyzonty” – 693,00zł
  • Szkoła Podstawowa „Horyzonty” klasa startowa – 724,00 zł
  • Szkoły Podstawowe „Horyzonty” i „Skrzydła” – 782,00zł

W przypadku dołączenia dziecka do placówki w trakcie roku szkolnego, czesne liczone jest od miesiąca przystąpienia do STERNIKa.

Istnieje możliwość skorzystania z ulgi zwyczajnej.

Czesne po uwzględnieniu ulgi zwyczajnej z tytułu posłania do którejkolwiek placówki trzeciego i kolejnego dziecka wynosi 250zł.

Aby skorzystać z ulgi zwyczajnej, należy przesłać wypełniony formularz wniosku ustaleń indywidualnych na adres: fundacja@sternikpoznan.pl. Wniosek można też wysłać tradycyjną pocztą na adres Fundacji lub dostarczyć osobiście. Po uzyskaniu akceptacji wniosku otrzymają Państwo jego skan i ulga będzie uwzględniana od kolejnego miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach, istnieje także możliwość uzyskania ulgi nadzwyczajnej. W tym celu należy skontaktować się z Dyrektorem Finansowym fundacja@sternikpoznan.pl.