Rekrutacja

Placówki „STERNIK – Poznań” to najwyższa jakość edukacji i wychowania dostępna bez względu na status materialny rodziny

 

Złożenie wniosku do Szkoły HORYZONTY

Pierwszym krokiem jest wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka i przesłanie go na adres: szkola.horyzonty@sternikpoznan.pl

Wniosek można również wydrukować i wysłać w formie papierowej na adres Fundacji.

Wniosek dotyczy jednego dziecka, więc jeśli zamierzają Państwo zgłosić rodzeństwo jednocześnie lub posłać kolejne dziecko, należy wypełnić dokument dla każdego z nich osobno. Wniosek ma charakter informacyjny, nie jest dla Państwa w żaden sposób wiążący.

 

Rozmowa z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły HORYZONTY

Po otrzymaniu wniosku/wniosków kontaktujemy się z Państwem i umawiamy termin spotkania z przedstawicielem Dyrekcji Szkoły HORYZONTY . Podczas spotkania mają Państwo okazję zapoznać się z modelem funkcjonowania szkoły i zadać pytania. W spotkaniu powinni wziąć udział oboje Rodzice.

W przypadku rekrutacji do klas IV i starszych organizowane jest dodatkowo spotkanie z kandydatką.

 

Rozmowa z Dyrektorem Ekonomicznym Fundacji

Jeśli wszyscy zainteresowani uznają, że współpraca w ramach projektu jest możliwa, rodzina jest umawiana na spotkanie z dyrektorem do spraw ekonomicznych (kontakt w celu umówienia spotkania: fundacja@sternikpoznan.pl lub tel. 506 611 224). Spotkanie dotyczy ustalenia wysokości opłaty za naukę. Wymiar zobowiązania zostaje ustalony indywidualnie w zależności od realnych finansowych możliwości rodziny.

 

Podpisanie dokumentów

Proces przyjęcia dziecka (dzieci), a de facto przyjęcia rodziny do placówki, kończy się wraz z dopełnieniem wszelkich formalności pomiędzy rodziną a Fundacją oraz pomiędzy rodziną a szkołą.